Enixé IT Solutions BV
Botnische Golf 9-A
3446 CN Woerden
0348 430222

DISCLAIMER


Deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina van de website van Enixé IT Solutions waarin een hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 1. Enixé IT Solutions spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 2. Enixé IT Solutions verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 3. Enixé IT Solutions is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 4. Enixé IT Solutions mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Enixé IT Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 5. Enixé IT Solutions is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 7. Enixé IT Solutions behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Enixé IT Solutions de toegang tot de webpagina monitoren.
 8. U zult Enixé IT Solutions, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
   

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 2. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 3. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 4. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
   
Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing. Een exemplaar kan op aanvraag worden verstrekt.

Is uw interesse gewekt?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.


Productvergelijk

Het geschikte software pakket vinden is niet gemakkelijk. Veel keus en geen specificaties van functionaliteit en kosten. Wij vergelijken wel!

Aanmelden Enixé nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

Enixé is partner vanBekijk al onze partners

Enixé is sponser van