Enixé IT Solutions BV
Botnische Golf 9-A
3446 CN Woerden
0348 430222

PRIVACY STATEMENT

Enixé IT Solutions zal de gegevens van de gebruikers van de website van Enixé IT Solutions uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enixé IT Solutions neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels en privacywetgeving in acht.
 

Actief verstrekte informatie

U kunt de website van Enixé IT Solutions anoniem raadplegen. Alleen als u contact wilt via de website van Enixé IT Solutions en u kiest kiest hiervoor is opgave van uw naam en telefoonnummer of emailadres benodigd.
Daarnaast is registratie benodigd bij het aanmelden voor de nieuwsbrief van Enixé IT Solutions. Bij registratie wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht zijn in te vullen.
Enixé IT Solutions zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten. Nimmer zullen deze gegevens aan derden worden verstrekt.
 

Passief verstrekte informatie

Indien u over het Internet surft stelt u (wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent) beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het "IP-adres", besturingssysteem en de Internet browser van uw PC. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover Enixé IT Solutions dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. Enixé IT Solutions houdt bijvoorbeeld niet bij welke Internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de bezoekers van deze website een bepaalde Internet browser gebruikt.
Voor deze analyse maakt Enixé IT Solutions gebruik van Google Analytics, dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Daarnaast maakt Enixé IT Solutions gebruik van cookies in uw winkelwagen, recent bekeken producten, de productvergelijker, recente vergeleken producten en het verlanglijstje. Deze cookies worden bewaard gedurende maximaal 1 dag. Het voordeel is dat u wanneer u bijvoorbeeld producten in uw winkelwagentje heeft, bij een volgend bezoek (binnen 1 dag) de winkelwagen nog gevuld is.

 

Gebruik persoonsgegevens
 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze website of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze website. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Verder bewaren en gebruiken wij alle informatie, die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze Algemene Voorwaarden). Als u ons via onze website uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op Internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).
In het geval wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden.
Op verzoek verlenen wij aan de gebruikers van de website van Enixé IT Solutions toegang tot alle informatie die wij van hen vasthouden. Tevens bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze website gelden de Algemene Voorwaarden van Enixé IT Solutions, waaronder dit Privacy Statement. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Is uw interesse gewekt?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.


Productvergelijk

Het geschikte software pakket vinden is niet gemakkelijk. Veel keus en geen specificaties van functionaliteit en kosten. Wij vergelijken wel!

Aanmelden Enixé nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

Enixé is partner vanBekijk al onze partners

Enixé is sponser van